Sentrum

Demografi

Faktiske data
area-promotion

1548 innbyggere

Befolkning (2022)

13%

2.60 km²

Områdestørrelse

596/km²

Befolkningstetthet (2022)

Alders- og kjønnsfordeling


Antall husholdninger


Medianinntekt per husholdningstype


Inntektsfordeling


Oppgrader for å utforske mer

Demografi over tid


Powered by