Bogstadveien
Fit score
Periode
Utregning
%
#
Loading...
Valgt område (Bogstadveien)
Datakilde (Bogstadveien)
Daglig
Ukentlig
Månedlig
Kvartalsvis
Årlig
Bevegelsesmønster (gjennomsnittlig daglige besøk)

Logg inn for å se mer

Besøk per ukedag i tidsperioden (daglig gjennomsnitt)

Oppgrader for å utforske mer

Besøk per time i tidsperioden (daglig gjennomsnitt)

Oppgrader for å utforske mer

Områder besøkende kommer fra

Oppgrader for å utforske mer

Rank
Område
Antall besøk
1
89
3211(4%)
2
47
3969(4%)
3
42
3023(4%)
4
80
3495(3%)
5
55
3549(4%)
6
25
3448(4%)
7
27
3976(4%)
8
39
3033(4%)
9
62
3971(4%)
10
55
3121(3%)
Loading...
Hvor besøkende jobber
Besøksområde
Powered by