Karlsrud

Bevegelse

Faktiske data
Oppgrader

Gj.snittlig daglige besøk

Oppgrader

Gj.snittlig daglige besøk per km2

Oppgrader

Travleste dag

Loading...
Valgt område
Datakilde
Bevegelse per ukedag
Hjemme
På jobb
Besøkende
Bevegelse per time
Hjemme
På jobb
Besøkende
Historisk bevegelsesmønster: gjennomsnittlig daglige besøk
Hjemme
På jobb
Besøkende
Områder besøkende kommer fra