Data for Alle bransjer i Norge i 2022
Bransjeinnsikt

Nøkkeltall

Estimerte tall
area-promotion
Omsetning
Ingen data
Omsetning per ansatt
Ingen data
Antall nye lokasjoner
Ingen data
Antall lokasjoner
Ingen data
Antall nedlagte lokasjoner
Ingen data
Prosent av lokasjoner i kjeder
Ingen data
YoY-vekst
Ingen data
CAGR
Ingen data
Omsetning

Oppgrader for å utforske mer

Antall lokasjoner

Oppgrader for å utforske mer

Antall ansatte

Oppgrader for å utforske mer

Kjeder med høyest omsetning
#
Navn
Omsetning
Omsetning per ansatt
Margin
YoY-vekst
Antall lokasjoner
Mediankjede
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data

Oppgrader for å utforske mer

Faktiske tall
Estimerte tall
Trenger validering

Loading...

Powered by
Plaace AS
Powered by